تقویم روز
امروز پنج شنبه 19 تیر ماه 1399 ساعت 05:59 ق ظ

آموزش به بیمار مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن

مطالب آموزشی بیماران،  مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن 

 

ردیف عنوان کتاب/جزوه  آخرین ویرایش
1  آسیب و ضربه به شکم 1398 
2  ضربه و آسیب به سر 1398 
3  آسم 1398
4  آسیب نافذ قفس سینه 1398
5  آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی 1398
6  خون ریزی بینی 1398
7  خون ریزی دستگاه گوارش 1398
8  درد کمر 1398
9  درد گردن 1398
10  زنبور گزیدگی 1398
11  سر درد خوشه ای 1398
12  سر درد میگرنی 1398
13  سرگیجه 1398
14  سکته مغزی 1398
15  سنگ کلیه 1398
16  شکستگی بینی 1398
17  عفونت مجاری 1398
18  عقرب گزیدگی 1398
19  گازگرفتگی توسط حیوانات یاانسان 1398
20  مراقبت از زخم 1398
21  مراقبت از گچ واتل 1398
22  هرنی 1398
23  هموروئید 1398
24  آپاندیست 1397
25  بیماری انسدادی مزمن ریه 1397
26  پنومونی 1397
27  پیلونفریت 1397
28  ترومبوز سیاه 1397
29  رژیم غذایی بیماران در دوران شیمی درمانی 1397

 

  30                                                                                                    کله سیستیت                                                                          1398       
  31 کولستومی                    1398
  32                      1398 
                       1398