تقویم روز
امروز دوشنبه 20 مرداد ماه 1399 ساعت 15:53 ب ظ

آموزش کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

مطالب آموزشی کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

برای دریافت منابع آموزشی اصول ارگونومی اینجا کلیک کنید (تا صفحه 90 جهت آزمون مطالعه گردد)

برای دریافت منابع  آموزشی  تعارف اصول ارگونومی اینجا کلیک کنید 

جهت دریافت فیلم تفسیر نوار قلب اینجا کلیک کنید. , ویا از مسیر   //bhm-it/Users/soleymanif1/Desktop/file//  دریافت نمائید 

 جهت دریافت فایل اکسیژن تراپی اینجا کلیک کنید و یا   از مسیر   //bhm-it/Users/soleymanif1/Desktop/file//  دریافت نمائید