مطالب آموزشی بیماران،  مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن

                         پمفلت آموزشی آلزایمر                            پمفلت آموزشی روز  جهانی قلب                   پمفلت آموزشی  هپاتیت                       پمفلت  آموزشی راهنمای استفاده هپارین     پمفلت آموزشی تزریق اناکساپرین                                        پمفلت   آموزشی قلب باز 

                                                      پمفلت آموزشی بحران فشار خون                    آموزشی پیشگیری و مراقبت از بیماری کرونا  در سالمندان                   رژیم غذائی در بیماران دیالیزی  کرون

        توصیه  های داروئی در کرونا                                       تغذیه پس از ترخیص بیماران کرونا ویروس از بیمارستان

                                     تغذیه در بیماران کرونا ویروس                                      آموزش و توانمند سازی سالمندان                            تغذیه سالمندان در دوران کرونا

                   کرونا فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان 

     انواع هپاتیت و ورژیم غذایی در هپاتیت                            روز جهانی هپاتیت                             آشنائی با هپاتیت  

 

 

ردیف عنوان کتاب/جزوه  آخرین ویرایش
1
 آسیب و ضربه به شکم 1398 
2  ضربه و آسیب به سر 1398 
3 آسم 1398
4  آسیب نافذ قفس سینه 1398
5  آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی 1398
6  خون ریزی بینی 1398
7  خون ریزی دستگاه گوارش 1398
8  درد کمر 1398
9  درد گردن 1398
10  زنبور گزیدگی 1398
11  سر درد خوشه ای 1398
12  سر درد میگرنی 1398
13  سرگیجه 1398
14  سکته مغزی 1398
15  سنگ کلیه 1398
16  شکستگی بینی 1398
17  عفونت مجاری 1398
18  عقرب گزیدگی 1398
19  گازگرفتگی توسط حیوانات یاانسان 1398
20  مراقبت از زخم 1398
21  مراقبت از گچ واتل 1398
22  هرنی 1398
23  هموروئید 1398
24  آپاندیست 1397
25  بیماری انسدادی مزمن ریه 1397
26  پنومونی 1397
27  پیلونفریت 1397
28  ترومبوز سیاه 1397
29  رژیم غذایی بیماران در دوران شیمی درمانی 1399