معرفی واحد:       

آموزش به بیمار وآموزش همگانی امروزه در کشورهای توسعه یافته یکی از وظایف اصلی بیمارستان ها و مراکز درمانی به شمار می رود . در کشور ما هم در سالهای اخیر به این حوزه توجه ویژه ای شده است. بطور کلی پزشکان و کادر درمانی در بیمارستان، بخشی از فرآیند بهبود را در بیمار به عهده دارند و قسمت عمده ای از این فرایند باید توسط خود بیمار و یا همراهیان وی و یا سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات درمانی مانند: مراکز فیزیوتراپی و امثال آن پس از ترخیص از بیمارستان انجام شود. چشم پوشی و یا سهل انگاری در اين مورد به راحتي يک فرايند درماني موفق را به يک درمان عارضه دار يا حتي ناموفق تبديل مي کند. در این راستا پزشکان، پرستاران و سایر افراد مرتبط، نقش ویژه ای در ارائه اطلاعات درمانی به بیمار یا همراهیان وی دارند. به عبارت دیگر آموزش سلامت به مفهوم رساندن اطلاعات لازم به بیمار و یا همراهیان وی توسط کادر درمانی در مورد رفتارهای مربوط به سلامت بیمار در جهت بهبود وضعیت سلامت می باشد. این اطلاعات شامل بخش های مختلفی بوده و مشخص می‌نماید که چرا؟ چگونه؟ و چه‌وقت؟ باید در شیوه زندگی خود تغییراتی ایجاد کنند. در واقع با انجام آموزش صحیح به بیمار (همراهیان وی) درک درستی از شرایط پزشکی خود، نحوه تشخیص، ماهیت بیماری، روش هاي درمان ، ناتواني هاي مرتبط با آن ونحوه مشارکت در تصميم گيري در مراحل مختلف درمان يا کنترل بيماري و افزايش رضايتمندي از ارائه خدمات درماني پيدا خواهد کرد. اهميت اين نوع آموزش با توجه به افزايش جمعيت سالمندان که نيازهاي مراقبتي ويژه خود را دارا هستند، نمود بيشتري پيدا مي‌کند.

اهداف واحد:                                                   

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن نیشابور، در این راستا و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیاز به مراقبت در بیمار تلاش دارد تا هم‌پای بیمار و خانواده‌اش برای بهبود سلامت وی کوشا باشد تا در ادامه آن ارتقا سلامت در جامعه و ایران عزیز را داشته‌باشیم.

الف) آموزش به بیمار

اهداف ومزایای آموزش به بیمار

– افزایش رضایتمندی بیماران

– کاهش اضطراب بیمار

– کاهش دوره بستری

– افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

– کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

– اطمینان از تداوم مراقبت ها

– بهبود کیفیت زندگی بیمار

– کاهش بروز عوارض بیماری

– افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی

– افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

– تکمیل برنامه های درمانی

– کاهش پذیرش مجدد بیماران

– در نهایت توانمندسازی جامعه

ب) آموزش همگانی :

-برگزاری هفته ای کلاسهای آموزش همگانی (ویژه بیماران،همراهیان،همکاران و کلیه مراجعین بیمارستان) که شامل آموزش‌های زیر می‌باشد:

  • بیماریهای شایع غیرواگیر (دیابت ، فشارخون ، سرطان)
  • - بیماریهای شایعاین بیمارستان
  • -کلاس‌های آموزشی با توجه به مناسبت‌های درمانی-بهداشتی مانند روز جهانی اهدا خون، روز جهانی سالمندی،روز جهانی پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی و ...

روند کار آموزش به بیمار:                                

۱ – آموزش‌های مورد نیاز، براساس نیازسنجی انجام‌شده از بیمار و همراهیان اولویت‌بندی می‌گردد

۲-کلیه بیماران در بخش های بستری توسط کارشناسان پرستاری آموزش داده می شوند .

 ۳ – موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمار در برگه مخصوص ثبت آموزش به بیمار  ثبت می شود .و به بیمار پمفلت مربوط به موضوع داده می شود .

 ۴– ارزیابی موارد آموزش به بیمار در بخش توسط سرپرستار همان بخش برای کلیه بیماران انجام می شود .قابل ذکر است در صورتیکه در ستون ارزشیابی غیر مؤثر قید گردد، نیاز آموزشی دوباره باید به بیمار آموزش داده شده و ارزیابی صورت بگیرد .

 ۵- ارزیابی آموزشهای ارائه شده به بیماران توسط سوپروایزر بالینی و کارشناس آموزش به بیمار نیز به صورت رندوم انجام می شود .

۶-آموزش زمان ترخیص توسط پرستار ترخیص که وظیفه آموزشهای حین وپس از ترخیص را برعهده دارد انجام می شود،انجام وپیگیریهای پس از ترخیص بصورت تلفنی ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از ترخیص انجام میشود که همزمان در فرم مربوطه ثبت میگردد ودر صورت لزوم آموزشها وراهنماییهای لازم به بیمار داده میشود.

۷-شناسایی بیماران پرخطر که نیاز به مراقبت بیشتری در زمینه آموزش دارند، که این شناسایی توسط همکاران پرستار، سرپرستار، پزشکان و مسئول آموزش به بیمار انجام می‌گردد و در صورت نباز به تداوم آموزش به واحد مراقبت در منزل(Home Care) معرفی می‌شوند.

۸-کلیه مراحل بالا با نظارت و راهنمایی مدیریت پرستاری بیمارستان انجام می‌گردد.