روش‌های نوین ذخیره سازی وبازیابی داده های  پزشکی      پی دی اف  جلسه اول     -پی دی اف جلسه دوم   -مثال  

 پروتکل پیشگیری ،تشخیص و درمان موکورمایکوزیس

پاورپوینت اکسیژن تراپی 

مطالب آموزشی نظام مراقبت بیماری  ها -        پاور پوینت دوم نظام مراقبت         

   آشنایی با عملکرد تجهیزات مورداستفاده درکنترل عفونت      

( منابع آزمون رضایت آگاهانه ) نیرو های پذیر ش و مدارک پزشکی

کتاب راهنمای بالینی  دیابت

منبع دوره مجازی- نظام مراقبت سندرمیک  بیماریها گروه هدف پرستاران

  لیست بیماریهای قابل گزارش      -        لیست بیماریهای واگیر   -       کتاب  مداخلات لازم برنامه ملی پاسخ جهت کنترل بیماریها)

مطالب آموزشی اصول آموزش به بیمار -دی1399

دستورالعمل مراقبت  بیماران کووئید 19 در واحد بستری ا ولیه -  آبان1399

 نسخه هفتم دستوالعمل مراقبت و درمان بیماران کرونا  ویژه پزشکان وپرستاران  

جهت دریافت فیلم نوار قلب پیشرفته  قسمت1 -       قسمت  دوم -        قسمت سوم -         قسمت چهارم   -      قسمت پنجم    اینجا کلیک کنید .

برای دریافت منابع آموزشی اصول ارگونومی اینجا کلیک کنید (تا صفحه 90 جهت آزمون مطالعه گردد)

برای دریافت منابع  آموزشی  تعارف اصول ارگونومی اینجا کلیک کنید 

 جهت دریافت فیلم تفسیر نوار قلب اینجا کلیک کنید. , ویا از مسیر

  دریافت نمائید //bhm-it/Users/soleymanif1/Desktop/file//