تقویم روز
امروز یکشنبه 17 فروردين ماه 1399 ساعت 17:29 ب ظ

معرفی انبار مصرفی

معرفی مسئول واحد انبار مصرفی  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

حسن ایمان نژاد

سمت

مسئول انبار مصرفی

سوابق کاری

20سال

تحصیلات

کارشناس مدیریت بازرگانی

شماره تماس

43304 داخلی 556