تقویم روز
امروز پنج شنبه 19 تیر ماه 1399 ساعت 06:51 ق ظ

معرفی بهداشت حرفه ای 22 بهمن

معرفی مسئول واحد بهداشت حرفه ای  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

 معصومه مرزانی

سمت

 مسئول بهداشت حرفه ای

مسوابق کاری

 2 سال

تحصیلات

کارشناس بهداشت حرفه ای

شماره تماس

43304 داخلی 124

شرح وظایف و

دستورالعمل ها