تقویم روز
امروز یکشنبه 17 فروردين ماه 1399 ساعت 16:25 ب ظ

شیمی درمانی 22 بهمن

 

معرفی بخش شیمی درمانی

شماره تماس :43304-داخلی 281-282

مطالب آموزشی  

 

 کنترل عفونت در شیمی درمانی سرطان روده بزرگ                                                                       
 پوکی استخوان    سرطان پستان     
سرطان سر و گردن سرطان معده    
عوامل موثر بر تغذیه در سرطان مشاغل و سرطان