تقویم روز
امروز سه شنبه 19 فروردين ماه 1399 ساعت 22:21 ب ظ

معرفی مسئول حراست مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

 

معرفی مسئول حراست مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

مجتبی داغانی

سمت

مسئول حراست

سوابق کاری

22 سال(سرپرستار  اتاق عمل-سوپروایزر بالینی- حراست)

تحصیلات

کارشناس پرستاری

شرح وظایف