تقویم روز
امروز یکشنبه 17 فروردين ماه 1399 ساعت 17:22 ب ظ

معاونت آموزشی و  پژوهشی 

دکتر سیده سمانه طبائی                         

cv

تحصیلات:            متخصص قلب و عروق

سمت:               معاون آموزشی و پژوهشی