یکشنبه 8 آبان 1400, 10:15 ق ظ

 نام و نام خانوادگی :اعظم مقدم پاشا   

تحصیلات :کارشناس پرستاری-کارشناس حقوق

کارشناس ارشد توانبخشی -دکتری روانشناسی سلامت

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا 

سوابق کاری :29 سال (5 سال مسئول بخش سی سی یو -17 سال مدیرخدمات پرستاری بیمارستان حکیم و بیمارستان22بهمن -رئیس اداره پرستاری 

مشاور معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان در امور بالینی و حقوقی 

شماره تماس :05143304                    داخلی:111 

Image
1