تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 07:08 ق ظ

بیمه های طرف قرار داد 22بهمن

                          قابل توجه مراجعین محترم                                          

این مرکز طرف قرارداد سازمانهای بیمه گر پایه می باشد.

بیمه سلامت ،بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن