تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 08:08 ق ظ

آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن

معرفی آزمایشگاه مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22 بهمن

آزمایشگاه مرکز آموزش پژوهشی و درمانی 22 بهمن در قسمت غربی محوطه بیمارستان و در مجاورت انبار اموال می باشد.

این آزمایشگاه دارای بخش های 1. میکروبیولوژی 2. بانک خون 3. پاتولوژی و باکتری شناسی می باشد.

مسئول واحد آزمایشگاه :  رضا سبحانی                        تحصیلات: کارشناس علوم آزمایشگاهی                     سوابق اجرایی: 15سال

شماره تماس:43304- داخلی 212

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه فرزاد                    تحصیلات: متخصص پاتولوژی                             سِمت: مسئول فنی آزمایشگاه

پزشکان همکار: دکتر شفیعی-دکترآریا منش (متخصص پاتولوژی)