تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:13 ق ظ

آموزش به بیمار مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن

مطالب آموزشی بیماران،  مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن 

                مطلب آموزشی توصیه های داروئی در کرونا                                          رژیم غذائی در بیماران دیالیزی در دوران کرونا                             
  پمفلت آموزشی  آشنائی با هپاتیت      انواع هپاتیت و ورژیم غذایی در هپاتیت 
  روز جهانی هپاتیت         پمفلت آموزشی   تغذیه سالمندان در دوران کرونا              
  پمفلت   آموزشی پیشگیری و مراقبت از بیماری کرونا  در سالمندان              پمفلت آموزشی کرونا فرصتی برای تغیر نگاه به سالمندان    
  -پمفلت  آموزش و توانمند سازی سالمندان      -پمفلت آموزشی تغذیه پس از ترخیص بیماران کرونا ویروس از بیمارستان            
 پمفلت آموزشی  تغذیه در بیماران کرونا ویروس    

 پمفلت های آموزشی 

ردیف عنوان کتاب/جزوه  آخرین ویرایش
1  آسیب و ضربه به شکم 1398 
2  ضربه و آسیب به سر 1398 
3  آسم 1398
4  آسیب نافذ قفس سینه 1398
5  آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی 1398
6  خون ریزی بینی 1398
7  خون ریزی دستگاه گوارش 1398
8  درد کمر 1398
9  درد گردن 1398
10  زنبور گزیدگی 1398
11  سر درد خوشه ای 1398
12  سر درد میگرنی 1398
13  سرگیجه 1398
14  سکته مغزی 1398
15  سنگ کلیه 1398
16  شکستگی بینی 1398
17  عفونت مجاری 1398
18  عقرب گزیدگی 1398
19  گازگرفتگی توسط حیوانات یاانسان 1398
20  مراقبت از زخم 1398
21  مراقبت از گچ واتل 1398
22  هرنی 1398
23  هموروئید 1398
24  آپاندیست 1397
25  بیماری انسدادی مزمن ریه 1397
26  پنومونی 1397
27  پیلونفریت 1397
28  ترومبوز سیاه 1397
29  رژیم غذایی بیماران در دوران شیمی درمانی 1399

 

  30                                                                                                    کله سیستیت                                                                          1398       
  31 کولستومی                    1398
  32  راهنمای بیماران کرونا پس از ترخیص                     1399 
   تغذیه در کرونا ویروس                     1399