تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:08 ق ظ
Vinaora Nivo Slider
No result...

مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی پژوهشی، درمانی 22بهمن  در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران و فراگیران محترم ارائه خدمت نماید. مركز توسعه تحقيقات باليني در واحد معاونت آموزشی  اين مرکز  واقع شده است تا باعث بالا بردن دانش روش شناسي انجام و طراحي مطالعات محققان باشد علاوه بر آن، به محققان در به نتيجه رساندن تحقيقات و انتشار يافته ها، مشاوره ارائه خواهد داد. همچنین شورای پژوهشی منظم به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز برگزار می گردد. در نهايت با حضور فعالانه و مشاركت در رونق گرفتن مركز تحقيقات، ضمن نهادينه كردن پژوهش در فعاليتهاي علمي و آموزشی خود، در جهت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش در دانشگاه نيز قدمهاي موثري بردارد.