تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 10:20 ق ظ

معرفی واحد EDO

معرفی واحد EDO 

برای  دیدن         وظایف دفاتر توسعه  آموزش  پزشکی  (EDO)        کلیک کنید 

برای دیدن آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور  کلیک کنید

برای دریافت دفترچه ثبت فعالیت های علمی و بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری کلیک کنید.

تماس با ما :43304- داخلی 427-428

مکان: خیابان امام خمینی، مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن- دپارتمان آموزشی

جهت دیدن گزارش تصویری کلیک کنید

برای مشاهده فرایند انجام و تست تیتر آنتی بادی هپاتیت دانشجویان جدید الورود کلیک  کنید

برای مشاهده فرایند ورود مربیان و دانشجویان به بخش های بالینی کلیک  کنید