تقویم روز
امروز دوشنبه 30 فروردين ماه 1400 ساعت 09:41 ق ظ

معرفی کارکنانEDO

 

معرفی  معاونت آموزشی مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

دکتر سیده سمانه طبائی     

سمت

معاون آموزشی و پژوهشی

سوابق کاری

 CV

تحصیلات

متخصص قلب و عروق 

 

معرفی مسئول واحدEDO    مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

 محمد رضا آریائی فر  

سمت

مسئول  واحد EDO   

سوابق کاری

عضو هیئت علمی 

تحصیلات

کارشناسی ارشد پرستاری ویژه 

 

معرفی کارشناس واحد EDO  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

فاطمه روح آبادی  

سمت

کارشناس واحد EDO   

سوابق کاری

12 سال پرستار بخش های درمانی و ویژه و مربی کارورزی دانشجویان

تحصیلات

کارشناس پرستاری -دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی -جراحی