تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 08:55 ق ظ

معرفی امین اموال بیمارستان 22بهمن

 نام و نام خانوادگی

 

محمد جمالی نسب

سمت

امین اموال ومسئول انبار اموال

تحصیلات

کارشناس حسابداری

سابقه کار                                                                                                      13سال سابقه کار در بیمارستان حکیم و 22بهمن

شرح وظایف :

1-پلاک گذاری اموال خریداری شده

2-بررسی وسایل خریداری شده و تفکیک وسایل اموالی از غیر اموالی

3-تحویل اموال پلاک گذاری شده به مسولین واحدها

4-تحویل و تحول اموال بین همکاران و جابجایی اموال

5-حفظ و نگهداری از اموال بیمارستان

6-بازدید میدانی از چگونگی نگهداری اموال در بخش ها و لیست برداری از اموال حداقل دو بار در سال

7-ثبت  مشخصات اموال در سیستم نظام نوین

8-تهیه لیست اموال جهت اسقاط وتحویل آنها به انبار مرکزی دانشگاه