تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 10:36 ق ظ

معرفی انبار مصرفی

معرفی مسئول واحد انبار مصرفی  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

حسن ایمان نژاد

سمت

مسئول انبار مصرفی

سوابق کاری

20سال

تحصیلات

کارشناس مدیریت بازرگانی

شماره تماس

43304 داخلی 556