تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:42 ق ظ

معرفی واحد تجهیزات پزشکی 22بهمن

معرفی واحد مهندسی پزشکی مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد

             مهندس اکرم  قدمگاهی

سمت

مسئول تجهیزات پزشکی

همکاران

مهندس حسین  ابهری 

تحصیلات

کارشناس مهندسی پزشکی

 شرح وظایف

 

دستور العمل ها و نکات ایمنی

 

دستورالعمل رنگ کپسول ها

دستوالعمل نگهداری کپسول اکسیژن

دستور العمل نگهداری ایمن کپسول ها