تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:40 ق ظ

معرفی مدیر امور عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

معرفی مدیر امور عمومی مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

حسین محمدی                        

سمت

مدیر امور عمومی  مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

سوابق کاری

سرست منطقه اورژانس115 –روابط عمومی معاونت درمان –روابط عمومی بیمارستان 

تحصیلات

کارشناس پرستاری 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی-EMBA

شرح وظایف

نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم 

جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان ازنظرساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تعیین هزینه آنها و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مسئولان مربوطه

 انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم ساز ی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

 سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار 

  پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

 برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

 برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودروها

 رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات

 رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

 رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

 امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

 شرکت در نشست‌ها و کمیسیونهای گوناگون برابر دستور

 بررسی گزارشهای تهیه شده از کارهای انجام یافته و ارائه به مقامات مافوق

 نظارت و کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه