تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 10:29 ق ظ

واحد تغذیه بیمارستان

 

معرفی واحد تغذیه مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

 محمد  علی ابادی

سمت

مسئول واحد

سوابق کاری

20سال

تحصیلات

کارشناس تغذیه

همکاران

 میرزا حسینی-کارشناس  تغذیه بالینی  

مطالب آموزشی 

تغذیه سالم - پروبیوتیکها ---تغذیه در کرونا ویروس   تغذیه پس از کرونا

 

مطالب آموزشی و تغذیه بیماران

 

 

 
          عنوان مطلب    تاریخ ایجاد
مطالب آموزشی و تغذیه بیماران تیروئید                                                                    1399
مطالب آموزشی و تغذیه بیماران دیابت                               1399
مطالب آموزشی و تغذیه بیماران سرطان                               1399
مطالب آموزشی و تغذیه بیماران نقرس                               1399
مطالب آموزشی و تغذیه بیماران فشارخون                               1399

 

                       مطالب آموزشی تغذیه کرونا                                                 1399