تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 10:33 ق ظ

شرح وظایف واحد کارگزینی

معرفی مسئول کارگزینی  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

شهربانو مهدی آبادی  

سمت

مسئول کارگزینی و صدور احکام-تماس داخلی :115

سوابق کاری

9 سال کارشناس و 3 سال مسئول کارگزینی

تحصیلات

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  

همکاران

فرشته براتی –کارشناس ارزشیابی و سامانه حضور و غیاب -داخلی: 116  

شرح وظایف

 

- اعمال واجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي کشور که از طريق مراجع قانوني به دستگاه ابلاغ مي شود و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

2- تهيه پيش نويس هاي کارگزيني از قبيل احکام , انتقال , افزايش حقوق , ارتقاء طبقه ، رتبه و تغيير شغل و عنوان , مرخصي بدون حقوق , انتصابات , خدمت نيمه وقت بانوان ،ماموريت آموزشي, برقراري , کاهش , قطع حق عائله مندي , برقراري , کاهش, افزايش حق اولاد

3- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و ...

4- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

5- تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم

6- شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

7- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این موارد

10- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف ، چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل

11-اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه

12- تهیه گزارشهای لازم جهت مسوولین مربوطه

13- پاسخ گویی به مکاتبات اداری پرسنل و واحدها

14- برنامه‌ريزي و اجراي طرحهاي ارزشيابي كاركنان

15-اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان رسته های بهداشتی درمانی

16- امور مربوط به مرخصی و حضور و غیاب کارکنان

17- پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان بر اساس احکام جدید آموزش

18- پیش بینی و بکارگیری سیستم نرم افزاردر زمینه های مختلف نیروی انسانی

19- امور مربوط به کارکنان مشمول طرح نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ...

20- انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می گردند.

21-آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان و پاسخگویی در این خصوص به کارکنان با هماهنگی نیروی انسانی

22- تشکیل کمیته های مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش و .... و پیگیری این کمیته ها

دستور العمل مسیر ارتقای شغلی  

چارت تشکیلات مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن