تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:24 ق ظ

معرفی مدیرفن آوری اطلاعات

 معرفی مدیرفن آوری اطلاعات مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن  

نام و نام خانوادگی

         مهندس فروغ سلیمانی 

سمت

مسئول واحد فن آوری اطلاعات و HIS

 تحصیلات

 کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات

همکاران

مهندس اکرم قدمگاهی - کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار  

شماره تماس

43304- داخلی  237-238-43341441 مستقیم

شرح وظایف