تقویم روز
امروز دوشنبه 30 فروردين ماه 1400 ساعت 11:02 ق ظ

معرفی اتاق عمل 22بهمن نیشابور

اتاق عمل بیمارستان 22بهمن با چهار  اتاق فعال و حدود 300 متر فضای درمانی  با سه  واحد اتاقهای جراحی ؛ استریلیزاسیون مرکزی و اتاق ریکاوری (بهبودی بعد ازعمل) و با حدود 70 نفر کادر درمانی و اداری در انتهای بخش جراحی مردان ماهانه به حدود 850 عمل جراحی خدمات درمانی ارائه می نماید.

سرپرستار اتاق عمل در حال حاضر اقای علی سعیدی کارشناس پرستاری و سرپرستاران قبلی

 سرکار خانم فولادی                     1390 -1394

 جناب آقای داغانی                        1384  1390  

جناب اقای جهانگیری                     1376-1384

جناب آقای اسفندی                        1376-4 137

سرکار خانم شوره ای                    1367-1374

   سنجه های اعتبار بخشی اتاق عمل وبیهوشی