تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 10:04 ق ظ

معرفی بخش اورژانس بیمارستان 22بهمن

 

 

بخش اورژانس بیمارستان 22بهمن در ظلع شرقی بیمارستان 22بهمن دارای سه  بخش اورژانس تروما(سوانح) و اورژانس داخلی(غیر سوانح) و درمانگاه سرپایی مجموعا با 30 تخت فعال می باشد

در هر شیفت کاری سه پزشک  (یک نفر پزشک عمومی در درمانگاه سرپایی و یک نفر متخصص طب اورژانس  در قسمت تروماو یک پزشک متخصص طب یا پزشک عمومی با تجربه در قسمت اورژانس داخلی (غیر سوانح)مشغول فعالیت می باشند.

در قسمت بیماران ترومایی با حضور پزشک متخصص طب اورژانس به صورت 24 ساعته درمان بیماران ترومایی پیگیری میگردد.

در ورودی بخش اورژانس بیماران تریاژ(سطح بندی ) بر اساس استاندارد ها برای دریافت خدمات اورژانسی  سطح یک تا پنج تقسیم شده و در اسرع وقت خدمات درمانی اورژانسی و سرپایی دریافت می نمایند .

نوسازی و بهسازی و افزایش تخت های اورژانس در بهار سال 1395 به دست وزیر بهداشت به بهره برداری رسید و در خدمت مردم نیشابور قرار گرفت .