تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 08:58 ق ظ

معرفی دفتر بهبود کیفیت

معرفی مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

هادی علیائی

سمت

مسئول دفتر  بهبود کیفیت و اعتبار بخشی  

سوابق کاری

17 سال پرستاری –ای سی یو –جراحی –اورژانس –سوپروایزر بالینی 

تحصیلات

کارشناس پرستاری –ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس

43304- داخلی 428

همکاران

فدائی(کارشناس ایمنی بیمار )

برای مشاهده کتابچه برنامه عملیاتی کلیک  کنید

برای مشاهده کتابچه فارماکوپه کلیک کنید

برای مشاهده کتابچه توجیهی کلیک کنید

برای مشاهده کتابچه خط مشی کلیک کنید

برای مشاهده کتابچه مدیریت بحران کلیک کنید

برای مشاهده کتابچه سند استرتژیک کلیک کنید

برای مشاهده کتابچه سیاستهای اصلی بیمارستان کلیک کنید