تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:25 ق ظ

 

                                                نام و نام خانوادگی :اعظم مقدم پاشا                                                 

تحصیلات :کارشناس پرستاری-کارشناس حقوق

کارشناس ارشد توانبخشی -دکتری روانشناسی سلامت

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا 

سوابق کاری :28 سال (5 سال مسئول بخش سی سی یو -17 سال مدیرخدمات پرستاری بیمارستان حکیم و بیمارستان22بهمن -رئیس اداره پرستاری 

مشاور معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان در امور بالینی و حقوقی 

شماره داخلی:111