تقویم روز
امروز پنج شنبه 7 اسفند ماه 1399 ساعت 08:55 ق ظ

معاونت آموزشی و  پژوهشی 

دکتر سیده سمانه طبائی                         

cv

تحصیلات:            متخصص قلب و عروق

سمت:               معاون آموزشی و پژوهشی