تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 10:30 ق ظ

معاونت آموزشی و  پژوهشی 

دکتر سیده سمانه طبائی                         

cv

تحصیلات:            متخصص قلب و عروق

سمت:               معاون آموزشی و پژوهشی