تقویم روز
امروز دوشنبه 30 فروردين ماه 1400 ساعت 11:30 ق ظ

بیمه های طرف قرار داد 22بهمن

                          قابل توجه مراجعین محترم                                          

این مرکز طرف قرارداد سازمانهای بیمه گر پایه می باشد.

بیمه سلامت ،بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن