تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 10:51 ق ظ

معرفی واحد فن آوری اطلاعات سلامت

 

                                                

معرفی همکاران واحد  

مسئول واحدمدیریت اطلاعات سلامت : صغری گرمابی  (کارشناس آمارومدارک پزشکی ) -داخلی :526-530

واحدمدیریت اطلاعات سلامت شامل بخش های ذیل می باشد:

کدگزاری  : فاطمه فخریان  (کارشناس آمارومدارک پزشکی )   -    زهراطاهری  (کارشناس فناوری اطلاعات سلامت)

بایگانی :بی بی کبری حیدری زه آب (کارشناس آمارومدارک پزشکی ) –نرگس هامون پیما (کارشناس فناوری اطلاعات سلامت ) –ربابه برجی (متصدی بایگانی )

آمار وسامانه ها :  محسن عابدی (کارشناس آمارومدارک پزشکی )

پذیرش : محمدعلی محمدنژاد (متصدی پذیرش )-علیرضا عابدی (متصدی پذیرش )-افسانه خوئی شرق ( کارشناس فناوری اطلاعات سلامت)-یگانه مراتی ( کارشناس فناوری اطلاعات سلامت )-شکوفه سادات فاضل هاشمی (متصدی پذیرش )-میتراخفاجه (کارشناس فناوری اطلاعات سلامت )

ثبت پرونده های تصادفات : مهنازکوثری (کارشناس آمارومدارک پزشکی )

اسکن پرونده های جاری :میتراخفاجه :کارشناس فناوری اطلاعات سلامت )

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

1- اصل و2برگ کپی صفحه اول دفترچه بیمه (برای اطفال زیر2 سال همراه داشتن کپی دفترچه بیمه مادر الزامی است.)

2- اصل ويك برگ کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه (برای بیماران

كه بصورت آزادبستري مي گردند.)

3- دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار و کد ملی (برای افراد بالای 2 سال عکس دار باشد.)

4- کپی سایر اقدامات پاراکلینیکی انجام شده برای بیمارانی که قبلا سابقه بستری و یا تحت درمان می باشند.

5- به همراه داشتن ودیعه

راهنمائی آموزش بدو بستری پذیرش بیماران  

معرفی واحد فن آوری اطلاعات سلامت

اهم فعالیتهای بخش مدیریت اطلاعات سلامت

 

رسالت اصلي اين مجموعه مديريت اطلاعات مراقبتي بيماران در اين مركز است . از جمله فعاليتهاي اين واحد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

1-  ذخيره و بازيابي صحيح اطلاعات بيماران بصورت كاغذي و مكانيزه جهت كليه اهداف درماني ، آموزشي ، پژوهشي ، قضايي و حقوقي

2-  ارائه نمودار ميزان شيوع بيماريها  و اعمال جراحي صورت گرفته در مركز و طبقه بندي براساس علت خارجي جراحات و حوادث ، ميزان فوتي ها در هر بخش بر اساس نوع تشخيص و اقدام جراحي صورت پذيرفته ، عفونت هاي پس از عمل جراحي و ...

3-  پاسخگويي به كليه مكاتبات قانوني ، سازمانهاي بيمه گر ، محققين و ... جهت امور مختلف طبق ضوابط و مقررات حوزه وزارت بهداشت و همچنين پاسخگويي به درخواستهاي شخصي بيماران وهمراهيان آنها  طبق ضوابط .

4-  اجراي فرايند بايگاني پرونده هاي بستري و سرپايي 0‌تحت نظر اورژانس

5-  اسكن پرونده هاي بايگاني طبق دستورالعمل اداره اسناد ملي جهت پرونده هايي كه عمر قانوني آنها سپري شده است واسکن پرونده های جاری بلافاصله بعدازترخیص بیمار

6-  تلاش در جهت رضايت مندي مراجعين و بيماران از طريق برخورد احترام آميز و مناسب با ايشان .

7-  تلاش جهت اخذ اطلاعات صحيح از بيماران و همراهيان آنها طبق مدارك مستند ارائه شده از بيماران و اخذ رضايت صحيح از ايشان. 

8-  كنترل و پايش مستمر بر اصول مستند نويسي كامل پرونده هاي پزشكي به منظور استمرار كامل فرآيند درمان جهت ارائه با سازمانهاي بيمه پايه و بيمه تكميلي و حسابداري مركز .

9-انجام کدگزاری بیماریها واقدامات  پرونده های بستری وسرپائی براساس کتب icd10   وicd 9cm  چاپ   2016

10-ثبت  کدگزاری پاتولوژی سرطانهادرhis جهت ارسال به وزارتخانه ازطریق سامانه سپاس

11-استحقاق سنجی بیماران تامین اجتماعی درهنگام پذیرش ودریافت شناسه شباد برای کلیه مراجعین سرپائی وبستری

12-تهیه پرینت  برگه 115 بیماران انتقالی توسط همکاران 115 ازسامانه اسایار