معاون غذا وداروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور، از تولید وتحویل محصول غذایی بومی غنی شده با پروبیوتیک وپری بیوتیک (سین بیوتیک ) به منظور حمایت وحفاظت از قشر آسیب پذیر جامعه وتقویت سیستم ایمنی بدن بیماران کرونایی خبرداد.

دکترهادی حسین زاده درگفتگو با وب دا بیان کرد: در راستای برگزاری پنجمین جلسه کارگروه غذایی معاونت غذا ودارو و به منظور حمایت وحفاظت از قشر آسیب پذیر جامعه  در برابر ویروس منحوس کووید 19 و تقویت سیستم ایمنی بدن بیماران کرونایی و بهبود یافتگان در دوره نقاهت و رعایت اصول تغذیه ای ازمحصول غذایی غنی شده با پروبیوتیک وپری بیوتیک(سین بیوتیک) رونمایی شد.

وی ادامه داد: این محصولات که با همکاری کارخانه های قند، فافا، میلاد و همکاری معاونت غذا و دارو و اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشکده تولید شده است، با حضور فرماندار محترم، رییس محترم دانشکده و معاون آموزشی رونمایی شد ودر سوم دی ماه 400 عدد از محصولات غذایی تولید شده  به دکتر اعظم مقدم پاشا مدیر بیمارستان 22 بهمن تحویل داده شد.