چشمه های خیرین جوشان استIMG 2412

کمک خیرین سلامت در تهیه تجهیزات پزشکی

رئیس مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی بیمارستان 22 بهمن از مشارکت خیّرین سلامت در تهیه تجهیزات پزشکی خبر داد.

دکتر امید رضا امینی به خبر نگار وب دا گفت: خیرین سلامت خانواده محترم اقدسی و خانواده شهید مصطفی افتاده یک دستگاه میکروسکوپ نوری  به ارزش 520 میلیون ریال  به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن اهدا نمودند .

وی همچنین افزود : خانواده محترم رحیمیان 500 میلیون ریال جهت خرید یک دستگاه ویدئو لارنگوسکوپ برای درمان بیماران بستری در ای سی یو اهدا نمودند .

دکتر امینی خاطر نشان کرد :تجهیزات فوق توسط خیرین خریداری و به بخش آزمایشگاه و ای سی یو این مرکز جهت استفاده بیماران اهدا گردیده است .خوشبختانه در سال جاری قدم های خوبی توسط خیّرین سلامت در این مرکز برداشته شده است .وی کمک خیّرین در تجهیز بخش های بیمارستان را بسیار ارزشمند دانست و تاکید کرد: قطعا تکریم خیّرین و صرف هزینه در محل مورد نظر آنان، باعث مشارکت حداکثری این عزیزان در حوزه سلامت خواهد

شد.