معاون درمان دانشکده علوم پزشکی با بیان این خبر گفت: با توجه به شیوع پیک پنجم پاندمی کرونا و تکمیل ظرفیت تخت

بیمارستان ۲۲ بهمن و حکیم، کلینیک ویژه مستقل دانشکده را به عنوان مرکز پشتیبان ارائه خدمات به کلیه بیماران سرپایی کرونا مهیا کرده ایم. شهروندان محترم جهت دریافت خدمات سرپایی و تزریق داروی رمدسیویر به کلینیک عطار واقع در انتهای خیابان ارگ جنوبی مراجعه نمایند