رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: آزمایشگاه کرونای مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن؛ توسط سازمان بهداشت جهانی، مورد تایید 100 درصدی کنترل کیفی جهانی قرار گرفت.

دکتر هادی فاضل در گفتگو با وب دا با اشاره به افزایش تعداد دستگاه های PCR  افزود: در طی موج پنجم کرونا  با افزایش شمار بیماران و مراجعه کنندگان، تعداد دستگاه‌ های  PCR افزایش یافت و این امر ظرفیت تست های آزمایشگاه را روزانه  به بیش از هزار تست رساند.

متخصص ویروس شناسی همچنین اظهار کرد: طی شهریور ماه سال جاری، واحد کنترل کیفی آزمایشگاه ویروس شناسی این مرکز از طریق نمونه  های ارسال شده به سازمان بهداشت جهانی و موسسه انستیتو پاستور تهران مورد ارزیابی واقع گردید و موفق به کسب امتیاز کامل شد. همچنین دکتر بیگلری رئیس انستیتو پاستور از عملکرد این واحد تقدیر کرد.

رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی کرونا ادامه داد: در 6 ماه اول سال جاری، 53 هزارو 967 تست کرونا در آزمایشگاه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ۲۲ بهمن انجام شده است که از این میان 20 هزارو 346 نمونه مثبت و 33 هزارو 346 نمونه منفی بوده است.

دکتر فاضل در پایان  از کلیه کارکنان پر تلاش آزمایشگاه ویروس شناسی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن در خدمت رسانی به موقع و دقیق به مراجعان تقدیر و تشکر کرد.